Pieśni Miłości – Recital

21 czerwca 2017 godzina 20.00


s


PIEŚNI MILOŚCI

Z okazji najdłuższego dnia roku a pierwszego dnia lata, a także najkrótszej nocy w roku, zwanej Nocą Kupały zapraszamy Was na wyjątkowy recital. W miłosnym duecie zaśpiewają oraz zagrają Katarzyna Wińska i Witold Roy Zalewski, poszukiwacze oraz przekaziciele starych melodii i słów. Wykonają pieśni ludowe z tematami miłosnymi, o miłości szczęśliwej i nieszczęśliwej, a także obrzędowe pieśni związane z Kupałą/ Nocą Świętojańską. Przygrywać będą na akordeonie, lirze korbowej, bębenku obręczowym i barabanie. Tańce i wspólne śpiewy niewykluczone.

Dramatyczne historie spiewem opowiedziane oraz czary mary hokus pokus na kupałę.

Start godz. 20:00
Wstęp: co łaska, dary dla artystów

Katarzyna Wińska i Witold Roy Zalewski (Daorientacja)

śpiewacy i eksploratorzy muzyki Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza polskiej muzyki ludowej i jej wschodniego pogranicza. Śpiewają pieśni tradycyjne, grają na lirze korbowej, akordeonie i innych instrumentach. Podróżując po Polsce i poza nią poszukują muzyki swoich korzeni, odwiedzają wsie swoich dziadków.W muzyce szukają siebie, prawdy o sobie samych i o otaczającym świecie. Ich nauczycielami są wiejscy muzykanci i śpiewacy, etnomuzykolodzy oraz wybitni muzycy z Polski, Ukrainy, Rosji, Białorusi. Mają m.in. kapelę Daorientacja oraz grupę Jaworowi Ludzie. Organizują i współtworzą wydarzenia kulturalne.

Obydwoje są laureatami nagród na prestiżowym festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w kategorii „folklor rekonstruowany”. Witold zdobył II nagrodę w tej kategorii w 2012 roku, a Katarzyna w 2014 roku.Noc Trivii – Powrót KineDok – „Para na wodzie” Czechy, Słowacja 2015
Noc Trivii – Powrót
KineDok – „Para na wodzie” Czechy, Słowacja 2015

Reply