POSUL Dr Kazimierz Kozica: Tomasz Niewodniczański i jego zbiory

27 marca 2017 godzina 19.30


27.03.17


Kolekcję poloniców dr Tomasza Niewodniczańskiego (1933 Wilno – 2010 Bitburg) z całą pewnością zaliczyć można do największych prywatnych kolekcji tego typu na świecie. Kolekcja ta składa się z dwóch części: archiwalno-historycznej i – kartograficznej. Część archiwalno-historyczna związana z historią Rzeczypospolitej obejmuje takie grupy jak: rękopisy (korespondencja i autografy ludzi polityki i kultury), dokumenty pergaminowe, starodruki i inne kolekcje, w tym druki ulotne, znaczki pocztowe, falerystyka, numizmatyka, kolekcja książek z dedykacjami autorów (XIX–XX w.), ekslibrisy, druki unikatowe. Część karto­graficzna (dawne mapy i plany, widoki miast i atlasy) stanowi drugą ważną część kolekcji dra Tomasza Niewodniczańskiego.

dr. Kazimierz Kozica – Studia geograficzne ze specjalizacją kartografii (1990) i doktorat w zakresie kartografii na Uniwersytecie Wrocławskim (1998). Autor publikacji z zakresu historii kartografii, ze szczególnym uwzględnieniem historii kartografii Polski i Śląska oraz środkowej i wschodniej Europy. Współudział w organizowaniu wystaw historyczno-kartograficznych z kolekcji dra Tomasza Niewodniczańskiego i autor/współautor towarzyszących im katalogów.
Wydarzenie na stronach POSUL: http://www.posul.waw.pl/2017/03/kolekcja-Tomasza-Niewodniczanskiego.html

Program najbliższych wykładów: http://www.posul.waw.pl/p/nadchodzacewyklady.htmlKoncert Soirée Française – Lydie Kotlinski i Sebastian Pikula Koncert – Bardziej
Koncert Soirée Française – Lydie Kotlinski i Sebastian Pikula
Koncert – Bardziej

Reply