Wizja Nowej Pragi, Starej Pragi i Szmulowizny w 2022 r. (po zakończeniu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji)

30.05.2016 godzina 19.30


Wizja Pragi 2022


Wizja Nowej Pragi, Starej Pragi i Szmulowizny po zakończeniu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji w 2022 r.
Panel dyskusyjny, którego organizatorem jest Związek Stowarzyszeń Praskich.
Wstęp wolny!

Panel poprowadzi Antoni Dąbrowski, który planowany przebieg spotkania przedstawia tak:
Na panelu będziemy wspólnie tworzyć wizję Pragi w 2022 roku, czyli po zakończeniu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, ponieważ dziś takiej wyraźnej wizji nie ma. Podstawą dyskusji będzie propozycja uwarunkowań potrzebnych do stworzenia takiej wizji i nad nią będziemy wspólnie pracować, tworząc koncepcje i funkcje poszczególnych ulic. Każda ulica ma bowiem swój potencjał, określmy go roboczo gospodarczym. Tworząc wizerunek ulicy trzeba ten potencjał uwzględnić, trzeba przewidzieć przyszłych użytkowników: mieszkańców i tych, których trzeba przyciągnąć, czyli turystów.


Antoni Dąbrowski – społecznik, działacz praskich ruchów miejskich, prezes Związku Stowarzyszeń Praskich.

Zapraszamy na wydarzenie

https://www.facebook.com/events/1129637917102961/Make Likea Tree at To Się Wytnie, Warsaw Wernisaż fotografii koncertowej i festiwalowej – Szymon Lorenc
Make Likea Tree at To Się Wytnie, Warsaw
Wernisaż fotografii koncertowej i festiwalowej – Szymon Lorenc

Reply