POSUL: Grzegorz Mika – wykład o wielkich osiedlach prawego brzegu

Odkryj magię budownictwa PRL


1929965_1728086267427676_3036199894395740956_n


W okresie Polski Ludowej, prawobrzeżna część Warszawy stała się największym skupiskiem zakładów przemysłowych, wówczas jednej z głównych determinant planowania nowych zespołów mieszkaniowych. Zachowana w dużym stopniu zabudowa Pragi wpłynęła na tworzenie niedużych nowych osiedli wewnątrz oraz sporych dzielnic na obrzeżach historycznego miasta.

Tematem prelekcji będą najciekawsze urbanistycznie i architektonicznie zespoły bloków, osiedli a nawet całych dzielnic na prawym brzegu, budowanych w oparciu o eksperymenty oraz standardy architektury i budownictwa uprzemysłowionego jak również wytyczne „Karty Ateńskiej”, wyznaczającej wzorce budowy nowoczesnych i zdrowych osiedli oraz całych miast.

Ponieważ budownictwo PRL oparte było o centralne planowanie gospodarcze, niektórej osiedla nie zostały ukończone bądź zrealizowane z niepełnym zapleczem użytkowym. Spowodowało to w niejednym przypadku złe funkcjonowanie zespołów zaprojektowanych jako zamknięte całościowe organizmy.

Grzegorz Mika – architekt, historyk architektury, specjalizujący się tematyce modernizmu międzywojennego. Twórca i redaktor niezmiernie popularnego fanpage „Warszawski modernizm 1905-1939”). Pisze doktorat z historii modernizmu.

Poniedziałek, 7 marca 2016, g. 19 z hakiem 😉
To Się Wytnie ul. Stalowa 46

Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1543830185910728/

wstęp wolnyPOSUL: Marta Pikora – Praskie syrenki z historią w tle Wieczór z muzyką francuską
POSUL: Marta Pikora – Praskie syrenki z historią w tle
Wieczór z muzyką francuską

Reply